Register your email address here to receive news updates from Consult Group

Pengurusan Bakat

Salah satu isu perniagaan yang paling kritikal untuk organisasi anda hari ini adalah penglibatan dan pengekalan tenaga kerja yang mahir dan bermotivasi - dalam erti kata lain, pengurusan "bakat" anda.

Pengurusan Bakat Berkesan mengurangkan risiko ke atas perniagaan anda dan memastikan bahawa organisasi anda telah ditakrifkan apa yang diperlukan untuk mengisi kekosongan jawatan. Ia juga mengurangkan ancaman yang disampaikan oleh perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain dan membantu orang-orang anda agar bersedia untuk perubahan dan perkembangan kerjaya.

Consult Group menyampaikan pelbagai perkhidmatan pengurusan bakat termasuk: Penilaian Eksekutif, Analisis Kerja dan Profil Kompetensi, Penjenamaan Pekerjaan dan pengeluaran "Pek Pekerjaan".