Register your email address here to receive news updates from Consult Group

Perkhidmatan Pengambilan

Keperluan pelanggan kami sentiasa unik dan kami adalah yang pertama untuk mengakui bahawa pengurusan kemahiran dan pengambilan mampu dilakukan di dalam pelbagai bentuk.

Dengan ini, kita telah mereka pelbagai pengambilan dan produk pengurusan sumber manusia yang akan memenuhi pelbagai situasi. Setiap satu daripada produk-produk kami secara khusus disesuaikan dengan keperluan pelanggan berdasarkan analisis yang terperinci dan memahami keperluan mereka.

Dengan kehadiran yang luas dan pengetahuan tempatan, Consult Group bersedia untuk bekerja dengan menilai sumber dan menyampaikan bakat yang diperlukan untuk memimpin dan menjalankan organisasi anda.

Kami memahami keperluan di dalam pengurusan sumber manusia di sekitar Asia, diperingkat kebangsaan dan serantau.  Kami mempunyai rekod prestasi yang terbukti lebih dari 15 tahun kejayaan yang ditunjukkan.

 

Perkhidmatan Penyelesaian

Back to Top