Register your email address here to receive news updates from Consult Group

Proses Pengambilan Sumber Luar (RPO)

Proses pengambilan Sumber Luar (RPO) menawarkan calon Eksekutif yang berpotensi di pasaran kerana ia menyediakan organisasi dengan keupayaan untuk memperoleh calon yang terbaik, mengurangkan kos operasi dan risiko, dan mendapat akses kepada kepakaran perundingan untuk membangunkan strategi HR mereka.

Pendekatan Consult Group untuk RPO adalah menggabungkan transformasi menyeluruh fungsi pengambilan dalam sesebuah organisasi dengan pendekatan kerjasama untuk menyampaikan perkhidmatan supaya anda dapat mengekalkan kawalan.

Kami menilai dan mengubah suai proses pengambilan untuk menyampaikan hasil yang berkualiti tinggi. Teras kepada kejayaan perkhidmatan kami adalah komitmen kami untuk memindahkan kemahiran dan berkongsi kebaikan dengan pelanggan kami.

Menerima satu strategi RPO walaupun Consult Group diterjemahkan ke dalam faedah ketara dan boleh diukur untuk pelanggan kami.

Faedah perkhidmatan RPO Consult Group termasuk:

 
  • Jumlah calon yang berkualiti dapat dikenal pasti dengan cepat
  • Mengurangkan masa mengambil kakitangan
  • Kos pengambilan dikurangkan
  • Pengurangan beban pentadbiran Pengambilan
  •  Pengekalan kakitangan yang lebih baik
  • Mengurangkan risiko operasi
  • Mengakses teknologi yang terbaik

Perkhidmatan RPO Consult Group menyediakan pelanggan kami kuasa untuk memperoleh kakitangan berprestasi tinggi, mengoptimumkan tenaga kerja mereka, dan mengurangkan kos operasi serta risiko, manakala mengakses teknologi yang sangat baik dan kepakaran pengambilan.