Register your email address here to receive news updates from Consult Group

Pengambilan Projek

Kami menawarkan tapak penyelesaian semasa bagi permintaan pengambilan yang tinggi atau untuk projek-projek. Perunding kami sering berjalan ke lokasi pelanggan, sama ada ia ibu pejabat korporat di Singapura, kilang-kilang di China Selatan, zon perindustrian di Malaysia, atau tapak lombong di Kalimantan, Indonesia.

Perunding kami mahir dalam pemetaan, menilai, menarik dan mendapatkan bakat tempatan, serantau dan antarabangsa, serta mempunyai rekod prestasi yang terbukti dalam pelbagai sektor.