Register your email address here to receive news updates from Consult Group

Pengurusan Peringkat Pertengahan

Penyelesaian pengambilan peringkat pertengahan kami adalah menarik apabila terdapat pelbagai sumber saluran dan pangkalan data calon yang meluas. Kemudahan akses calon ini membolehkan pelanggan kami mengatasi kekurangan kakitangan di dalam bidang-bidang kritikal.

Oleh itu, pengetahuan calon dan keupayaan kami untuk sasaran dan rangkaian yang lebih cepat bagi calon tambahan, membolehkan kami untuk menunjukkan  bakat peringkat pertengahan bagi industri utama dan bidang-bidang berfungsi serta memberikan hasil yang pantas dan berjaya untuk segala tugasan.