Register your email address here to receive news updates from Consult Group

Pemetaan Pemasaran / Kemahiran Penyelidikan

Sebagai alternatif kepada carian menyeluruh dan kompleks serta perkhidmatan pemilihan, kami telah membangunkan prestasi yang didorong, pendekatan overhed yang rendah untuk membangunkan senarai calon-calon yang akan dijamin telah pun dinilai oleh kakitangan kami dalam usaha untuk memenuhi kemahiran minimum kelayakan, terutamanya dalam kes di mana calon mungkin telah menunjukkan minat melalui temu bual telefon.

Apabila projek penyelidikan terhasil, kami mematuhi proses penyelidikan yang ketat untuk mendapatkan calon yang berkaliber tinggi di dalam masa yang singkat. Perkhidmatan merangkumi: Nama Generasi; Pemetaan Syarikat dan Profiling Calon.