Register your email address here to receive news updates from Consult Group

Pembuatan & Industri

Consult Group bekerjasama dengan pelanggan untuk melaksanakan strategi kakitangan mereka, sama ada mencari sumber pengurus kanan atau meletakkan satu pasukan kepimpinan untuk kemudahan baru atau mengembangkan operasi.

Kami sering diberi kepercayaan oleh syarikat-syarikat yang memasuki atau berkembang di rantau ini dan Perunding kami berpengalaman dengan calon-calon tempatan, serantau dan global yang disediakan untuk kilang pembuatan. Istilah tertentu yang digunakan dalam industri, membolehkan mereka mencari calon dengan cepat dan berkesan serta menilai kemahiran individu yang sesuai

Kepakaran tertentu termasuk:

  • Logistik & Pengurus-pengurus Rantaian Bekalan
  • Kilang, Pengurus Kilang
  • Pakar Penyelidikan & Pembangunan (R&D)
  • Pengurus Pembelian
  • Peralatan, Mencorakkan, Pengurus Kemudahan
  • Jurutera Mekanikal / Elektrikal
  • Pegawai Kawalan Kualiti
  • Pengurus Pembungkusan, Ujian
  • Jurutera Proses
  • Pakar Teknologi