Register your email address here to receive news updates from Consult Group

IT & Telekomunikasi

Perunding Teknologi Maklumat & Telekomunikasi Consult Group telah memberi tumpuan kepada penempatan dalam Pembangunan Perisian dan Sokongan Infrastruktur.       

Kami menyediakan pakar-pakar Teknologi Maklumat & Telekomunikasi untuk pelbagai industri termasuk: korporat, telekomunikasi, elektronik pengguna, permainan, pertahanan, kawalan proses, vendor teknologi perubatan & bio-teknologi dan media.

Penempatan kekal yang terbaru adalah termasuk:

 • Pengurus Kanan
 • Pengurus Projek
 • Pengurus dan Ketua Pasukan                   
 • Sistem & Rangkaian Arkitek
 • Sistem & Rangkaian Pentadbir
 • Pangkalan Data dan Pentadbir Sistem
 • Rangkaian Jurutera dan Pentadbir
 • Jurutera Perisian Komputer
 • Penganalisis Program Komputer                
 • Pembuat Laman Sesawang
 • QA / Ujian Jurutera
 • Pengarang Teknikal
 • Penganalisis Perniagaan
 • DBA
 • Penulis Teknikal
 • Penganalisis Sokongan Tahap Pertama dan Kedua
 • Desktop Support / Helpdesk tahap 1-3