Register your email address here to receive news updates from Consult Group

Kepakaran Industri


Tahap komprehensif kami bagi industri dan kumpulan amalan berfungsi untuk menyediakan pelanggan kami dengan pengetahuan pasaran yang meluas pada peringkat tempatan dan multinasional.

Walaupun pengetahuan kami adalah luas dan kaedah kami adalah terpakai kepada semua tugasan carian, berikut adalah beberapa kawasan di mana kami telah berulang kali dan secara konsisten menunjukkan kepakaran yang terbukti dalam menyampaikan penyelesaian.

Kawasan Amalan Fungsian

  • Pemasaran & Jualan
  • Perakaunan & Kewangan
  • Pengurusan Am
  • Kejuruteraan 
  • Sumber Manusia
  • Teknologi Maklumat

Specialty Practice Areas

Back to Top