Register your email address here to receive news updates from Consult Group

Kepimpinan Eksekutif & Pengurusan Eksekutif

Mengenal pasti dan memupuk sifat pemimpin dan pasukan kepimpinan yang dapat mengambil perusahaan kepada kejayaan perniagaan dalam satu proses yang berterusan.

Ia bermula dengan menentukan dan merekrut orang yang tepat, bagi mencari jawatan-jawatan utama untuk penilaian progresif pasukan kepimpinan dalam menghadapi cabaran dan peluang baru. Consult Group bekerjasama dengan pelanggan dalam semua aspek.