Register your email address here to receive news updates from Consult Group

Barangan Pengguna Bergerak Pantas (FMCG)

Perunding FMCG kami membentuk satu kumpulan pakar dalam menyediakan perkhidmatan pengambilan khusus bagi sektor Barangan Pengguna Bergerak Panas (FMCG) di seluruh Asia.

Para pelanggan memilih kami untuk membantu tugasan mereka dalam komersial, pengeluaran perkilangan, dan fungsi operasi, dimana ia sering merentasi pelbagai lokasi.
 
Sektor kepakaran yang telah terbukti adalah termasuk:

 • Jualan
 • Pemasaran
 • Pembelian
 • Pembuatan
 • Pengeluaran           
 • Teknikal
 • Kualiti
 • NPD
 • Kesihatan & Keselamatan
 • Kebersihan diri
 • Rantaian Bekalan
 • Logistik
 • Kejuruteraan
 • Perancangan