Register your email address here to receive news updates from Consult Group

Penaksiran & Penilaian

Menilai kompetensi tempat kerja utama seperti inovasi, menyampaikan, kebijaksanaan komersial dan kemahiran kerja berpasukan boleh membuktikan sesuatu yang yang tidak bernilai.

Consult Group telah membangunkan kemampuan penilaian calon yang memberikan pelanggan-pelanggan kami tanda yang terbaik yang boleh berlaku tentang kebolehan sebenar atau potensi  seseorang individu.
Ini termasuk merancang, merancang, mentadbir pusat penilaian, memerhatikan calon berdasarkan kumpulan serta melalui latihan individu.

Perkhidmatan kami direka untuk diguna pakai semasa proses pengambilan dan sebagai sebahagian daripada amalan pembangunan dalaman.